Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej
IBARiM Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. 61 851 83 93
www.ibarim.eu


Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto
ul. Małachowskiego 4b/3
09-400 Płock
tel. 22 620 51 10
www.defacto.org.pl

Projekt: „Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  - Umowa nr RPWP.08.02.00-30-0003/15
Zdobądź Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, naucz się języka angielskiego


Miło nam poinformować, że w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, naboru ogłoszonego w dniu 30.6.2015 r., nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o. z Poznania oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” z Płocka, otrzymali dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski”, nr Projektu: RPWP.08.02.00-30-0003/15.


  1. Wartość Projektu: 397 051,50 PLN

  2. Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 357 051,50 PLN

  3. Okres realizacji Projektu: 31.03.2016 - 30.06.2017


Celem Projektu jest wzrost kompetencji w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych lub języka angielskiego oraz ich formalne potwierdzenie u 72 osób niepełnosprawnych, z województwa wielkopolskiego, w wieku aktywności zawodowej 25+, w tym połowa osób w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy  zgłaszają potrzebę podniesienia kompetencji i które nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach POKL.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, przede wszystkim do osób z dysfunkcją wzroku. Obejmuje bezpłatne szkolenia i certyfikację. W efekcie 60 osób niepełnosprawnych podniesie swoje kompetencje i zdobędzie certyfikat z zakresu umiejętności ECDL DIGCOMP 6 oraz 12 osób niepełnosprawnych podniesie swoje kompetencje z języka angielskiego na poziomie A2 i zdobędzie certyfikat potwierdzający je, zgodny z Opisem poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.


Dzięki temu, że nasz Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika/Uczestniczki.


Biuro Projektu:

Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o.

ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań

tel. 61 851 83 93, e-mail: info@ibarim.eu.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz do ściągnięcia poniżej.

Dokumenty Projektu:


  1. 1_deklaracja_uczestnictwa.pdf

  2. 2_formularz_szkolenie_jezykowe.pdf

  3. 2_formularz_szkolenie_komputerowe.pdf

  4. 3_regulamin_projektu.pdf

  5. 4_regulamin_rekrutacji.pdf

  6. 5_regulamin_zwrotu_kosztow_dojazdu.pdf

  7. 6. harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie.pdf